3D泥路货车

3D泥路货车

36.97MB | 体育竞速

4.0分
免费下载

                                                 《3D泥路货车(Dirt Road Trucker 3D)》驾驶一辆生锈的,但可靠的旧卡车在困难的泥路上运输货物。挑战自己,试图尽可能快地将货物送到目的地,但要小心,不要丢失任何货物。 你可以与其他玩家比较战绩,看看谁才是*的泥路卡车司机。

 以上描述中存在违反广告法的内容,自动用*代替                                                                                                              
【基本信息】

作者:3dinteger更新时间:2016-10-31
版本:1.5.16系统:Android 2.3.3以上
语言:英文


【更新内容】
修复bug                                            

相关下载